SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA STORITVE AVTOKOZMETIKA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA STORITVE AVTOKOZMETIKA

Ti splošni pogoji poslovanja storitve avtokozmetika (v nadaljevanju tudi: pogodba, splošni pogoji, pogoji) predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med Do Avta d.o.o. (v nadaljevanju tudi: podjetje, Do Avta) ter stranko. Z rezervacijo in uporabo naših storitev avtokozmetike se strinjate s spodaj navedenimi pogoji in določili:

STORITVE

Opis storitev

Stranka se strinja, da bo storitev avtokozmetike izvedena s strani Do Avta, kar vključuje temeljito čiščenje, poliranje, globinsko in kemično čiščenje ter druge storitve, ki so naročene in dogovorjene med stranko in Do Avta.

Varstvo podatkov in zasebnost

Do Avta se zavezuje, da bo vse osebne podatke strank obravnaval v skladu z veljavnimi zakoni in določili o varstvu podatkov. Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z našo Politiko zasebnosti in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, blagovne znamke in druge intelektualne lastnine, povezane z Do Avta, ostanejo last podjetja. Stranka nima pravice uporabljati teh vsebin v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Do Avta. Do Avta si pridržuje pravico ustvarjanja fotografskega in/ali video materiala v katerem se pojavi vozilo stranke, pri čemer se zakrijejo registrske tablice vozila in številka šasije. Fotografije in druge video vsebine ostajajo last Do Avta.

Veljavnost pogodbe

Te splošne pogoje bo stranka upoštevala od trenutka, ko naroči storitve avtokozmetike Do Avta. Pogodba ostane v veljavi, dokler plačilo ni v celoti urejeno in zaključeno ter dokler niso v celoti izvedene vse dogovorjene storitve avtokozmetike.

OBVEZNOSTI STRANKE

Priprava vozila

Stranka se zavezuje, da bo vozilo, ki bo deležno storitev avtokozmetike, ustrezno pripravila. To vključuje tudi odstranitev vseh osebnih predmetov, dragocenosti in drugih stvari iz vozila, ki niso povezane z vozilom ali njegovo funkcionalnostjo. Podjetje Do Avta ne bo odgovorno za izgubo ali poškodbo teh predmetov, v kolikor jih stranka sama ne odstrani iz vozila.

Točnost terminov

Stranka se strinja, da bo vozilo dostavila v skladu s predhodno dogovorjenim terminom. Zamude lahko privedejo do sprememb v urniku avtokozmetike ali v skrajnem primeru odpoved naročila. Podjetje Do Avta zaradi zamude stranke ni odgovorno za morebitno spremembo termina ali izgubo termina avtokozmetike.

Spoštovanje navodil in priporočil

Stranka se zavezuje, da bo spoštovala vsa navodila in priporočila Do Avta v zvezi z avtokozmetiko. To vključuje tudi skrbno ravnanje z vozilom med in po zaključenih storitvah avtokozmetike, da se dosežejo najboljši rezultati ter prepreči morebitna nepotrebna škoda. Kako se primerno vzdržuje stanje vozila, vam predstavi vodja Do Avta avtokozmetične delavnice. Prav tako vam lahko svetuje glede uporabe vseh sredstev in pripomočkov katere potrebujete v procesih avtokozmetike.

Plačila

Stranka je odgovorna za pravočasno plačilo vseh storitev avtokozmetike v skladu s cenikom Do Avta. Plačilo mora biti izvedeno v celoti ob končanih storitvah, razen če ni bilo izrecno dogovorjeno drugače.

Nadomestilo za morebitno škodo

Stranka je odgovorna za plačilo nadomestila v primeru škode na vozilu, ki bi nastala kot posledica neupoštevanja navodil Do Avta s strani stranke, med ali po izvedeni storitvi avtokozmetike.

Sodelovanje pri vrednotenju storitve

Po zaključenem delu ima stranka pravico pregledati vozilo in preveriti, ali so bila vsa naročena dela ustrezno izvedena in v skladu z dogovorom. Morebitne pritožbe ali nejasnosti morajo biti sporazumno rešene med stranko in Do Avta. Po prevzemu vozila in plačilu storitev morebitne pritožbe in reklamacije niso več mogoče.

Odgovornost za nenamerne poškodbe

V primeru nastale škode kot posledica malomarnosti med izvedbo storitev avtokozmetike, pri čemer je podjetje Do Avta odgovoren za rešitev in popravilo morebitnih poškodb.

Do Avta ne prevzema odgovornosti za situacije ali škodo, ki bi na vozilu nastale kot posledica nepravilnega ravnanja stranke z vozilom ali v kolikor stranka pred izvedbo storitev ni jasno sporočila morebitnega posebnega stanja na vozilu. Kot posebno stanje vozila se smatrajo nalepke na vozilu, rjasti deli, slabo opravljena predhodna ličarska dela na vozilu in druga stanja, katera v celoti ne prenesejo izvedbe dogovorjenih storitev avtokozmetike in postopkov, ki se pri tem opravijo (visokotlačno pranje, izpihovanje z zračnim kompresorjem,…).

Do Avta prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, v kolikor je ta posledica slabe kvalitete materialov ali slabe izvedbe predhodnih postopkov, ne glede na to da stranka obvesti Do Avta o stanju vozila. To vključuje vendar ni omejeno na:

 • Neustrezno barvan del vozila, kjer se med visokotlačnim pranjem ali izpihovanjem zraka z zračnim kompresorjem odlušči nanos barve.
 • Nameščene nalepke na vozilu, ki se poškodujejo ali odstranijo kljub pazljivemu ravnanju in prilagojenim postopkom (površna in neustrezna namestitev nalepk, slaba kvaliteta nalepk,..).
 • Druge nadstandardne dodelave ali predelave na vozilu, ki se poškodujejo kljub pazljivemu ravnanju in prilagojenim postopkom, ker je kvaliteta uporabljenih materialov neustrezna oziroma so postopki s katerimi so bili materiali nameščeni neustrezni, ter tako onemogočajo izvedbo tudi najpazljivejših in prilagojenih postopkov avtokozmetike.

Do Avta se zavezuje da z vsemi vozili ravna spoštljivo, skrbno in pazljivo. V primeru dodatnih obvestil stranke o posebnem stanju vozila, se Do Avta zavezuje spoštovati obvestila in temu primerno prilagoditi postopke storitev avtokozmetike.

Ohranjanje čistoče

Stranka se zavezuje, da bo vozilo po končanih storitvah avtokozmetike ohranjala v čistem in higieničnem stanju, z namenom da se ohrani doseženi učinek avtokozmetike. To vključuje skrbno ravnanje in redno vzdrževanje vozila. V nasprotnem primeru Do Avta ne more zagotoviti ustreznih rezultatov svoje storitve.

Do Avta si prav tako pridržuje pravico do preklica garancije in/ali jamstva na storitve avtokozmetike v kolikor stranka ne upošteva navodil Do Avta o vzdrževanju vozila med ali po končanih storitvah avtokozmetike.

REZERVACIJA IN PLAČILA

Postopek rezervacije

Stranka se strinja, da bo za rezervacijo naših storitev natančno izpolnila zahtevane podatke o svojem vozilu in izbrala želeni paket oziroma obseg storitev na naši spletni strani ali direktno v poslovnih prostorih – osebno, preko telefonskega klica ali elektronske pošte.

Plačila in cene storitev

Cena storitev bo določena v skladu s cenikom, ki je objavljen na naši spletni strani in v naših poslovalnih prostorih. Do Avta si pridržuje pravico do prilagoditve cenika. Prav tako bo Do Avta stranki jasno navedel vse dodatne stroške za morebitne dodatne storitve, ki jih bo stranka izbrala ob naročilu.

Plačilo je potrebno izvesti po končani storitvi. Cene navedene v ceniku veljajo za avtomobile srednje velikosti in srednjega nivoja umazanosti / zahtevnosti. V kolikor bi ob prevzemu vozila Do Avta opazil, da se velikost ali stanje čistoče razlikuje od prej omenjenega, si pridržuje pravico temu primerno prilagoditi predhodno dogovorjen strošek izvedbe izbranih storitev.

Načini plačila

Sprejemamo različne načine plačila. Podrobnosti o sprejemljivih načinih plačila so na voljo v splošnih pogojih poslovanja spletne strani in trgovine. V poslovalnici nudimo enake vrste možnosti plačil. Prav tako lahko aktualne možnosti plačila preverite na elektronski pošti info@doavta.si ali telefonski številki 068 636 403.

Vse plačane zneske je potrebno plačati v valuti EURO.

Spremembe cen

Do Avta si pridržuje pravico do spremembe cen storitev kadarkoli, brez predhodnega obvestila. V primeru sprememb cen, ki bi vplivale na že rezervirane storitve, bo podjetje Do Avta obvestilo stranko o spremembi in ji zagotovilo možnost potrditve spremenjenih pogojev ali preklica rezervacije. V primeru preklica rezervacije termina zaradi spremembe cen storitev, bo Do Avta stranki vrnil morebiten že plačan strošek za rezervacijo termina.

Preklic rezervacije

Stranka ima pravico do preklica rezervacije, vendar mora o morebitnem preklicu obvestiti Do Avta najmanj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V primeru preklica, ki ni predhodno ustrezno urejen, si Do Avta pridržuje pravico zaračunati stroške preklica v višini 50% stroška dogovorjenih storitev.

Preklic rezervacije mora stranka sporočiti Do Avta preko telefonske številke 068 636 403 elektronske pošte info@doavta.si.

Stranka manj kot 24 ur pred dogovorjenim terminom prevzema vozila ne more več preklicati rezervacije.

DOSTOP IN PRIPRAVA VOZILA

Dostop do vozila

Stranka se obvezuje zagotoviti nemoten dostop do svojega vozila, ki bo deležno storitev avtokozmetike. To vključuje, da bo vozilo dostopno na sedežu podjetja Do Avta ob času, ki je bil dogovorjen pri rezervaciji termina. Do Avta si pridržuje pravico do zavrnitve storitev, če stranka ne zagotovi ustreznega dostopa do vozila, kar bi otežilo izvedbo storitev avtokozmetike.

Priprava vozila

Stranka se zavezuje, da bo pred izvedbo storitev odstranila vse osebne predmete, dragocenosti in druge stvari iz vozila. Do Avta ni odgovoren za izgubo ali poškodbo predmetov, ki ostanejo v vozilu med izvajanjem storitev. To vključuje, vendar omejeno na denarnico, dokumente, nakit, elektronske naprave ter druge osebne predmete. Stranka mora zagotoviti, da je vozilo prazno in brez osebnih ali drugih predmetov, ki niso povezani s samim vozilom in njegovo funkcionalnostjo.

Posebne zahteve

Če ima stranka posebne zahteve ali stanje, kot so npr. alergija stranke na določene čistilne izdelke ali druge posebne okoliščine, ki bi lahko vplivale na storitve avtokozmetike, se mora o tem dogovoriti z Do Avta pred začetkom izvedbe dogovorjenih storitev. Stranka mora prav tako zagotoviti ustrezne informacije o teh zahtevah vnaprej, da se lahko zagotovi kakovostno, varno in ustrezno izvedbo dogovorjenih storitev.

Nadzor nad vozilom

Do Avta si pridržuje pravico do nadzora nad vozilom med izvajanjem storitev z namenom zagotovitve varnosti in kakovosti dela. V primeru potrebe po prestavitvi vozila ali drugih posegov, ki bi bili potrebni za izvedbo storitev, si Do Avta pridržuje pravico do upravljanja vozila. V kolikor bi šlo za kakršnokoli nadstandardno upravljanje z vozilom, se mora Do Avta pred tem posvetovati s stranko.

Razkritje poškodb

Podjetje Do Avta bo natančno pregledalo vozilo pred izvedbo storitev in bo ob morebitnih obstoječih poškodbah, praskah, udrtinah, koroziji ali drugih opazkah obvestilo stranko. Do Avta ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki so posledica obstoječih pomanjkljivosti ali kakršnihkoli težav, ki so bile na vozilu prisotne že pred izvedbo storitev.

GARANCIJA IN JAMSTVO

Garancijski in jamstveni roki

Na določene storitve v ponudbi Do Avta ponuja garancijo in/ali jamstvo na opravljeno storitev. Veljavnost garancije in/ali jamstva je specificirana za vsak posamezen produkt, za katerega velja garancija in/ali jamstvo. Ob prevzemu vozila bo stranka prejela garancijski/jamstveni list, na katerem je jasno naveden rok trajanja garancije in/ali jamstva.

Uveljavljanje garancije ali jamstva

Garancijo in/ali jamstvo lahko stranke uveljavljajo na sedežu podjetja Do Avta, znotraj garancijskega/jamstvenega roka. Garancijo in/ali jamstvo je možno uveljavljati le, če je stranka sledila navodilom in zahtevam za vzdrževanje svojega vozila med ali po opravljeni storitvi. V nasprotnem primeru si Do Avta pridržuje pravico do preklica garancije in/ali jamstva na storitve avtokozmetike.

ODGOVORNOST

Poškodbe in omejitve odgovornosti

Podjetje Do Avta bo izvajalo storitve avtokozmetike z največjo skrbnostjo in spretnostjo ter bo ravnalo z vozilom spoštljivo, pazljivo in profesionalno. Kljub temu se strinjate, da Do Avta ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nastale poškodbe, ki so posledica obstoječih pomanjkljivosti ali težav, kot so rja, korozija, predhodne praske, udrtine ali druge pomanjkljivosti na katere se lahko vpliva med izvedbo storitev avtokozmetike. Naša odgovornost je omejena samo na škodo, ki bi nastala kot neposredna posledica izvedbe naših storitev in le v obsegu, ki je v skladu z obstoječo zakonodajo Republike Slovenije.

Stranke razumejo in soglašajo s sledečim:

 • Do Avta ne more zagotoviti odstranitve vseh onesnaževalcev ali napak, vključno z, vendar ne omejeno na madeže na oblazinjenju, madeže od olja, poškodovano ali odstopajočo barvo ipd.
 • Podjetje Do Avta bo naredilo vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti premoženje pred morebitno škodo, vendar pa lahko uporabijo vodo pod visokim pritiskom, izpihovalec zraka z zračnim kompresorjem, kemikalije in/ali druge snovi, ki lahko povzročijo škodo premoženju, rastlinam, živalim in ljudem.
 • Podjetje Do Avta ni odgovorno za kakršno koli naključno, vidno ali drugo škodo, ki se je zgodila pred, med ali po opravljenih storitvah na premoženju.
 • Storitve kot so pranje pod visokim pritiskom, kemično čiščenje madežev itd., lahko razkrijejo dodatne pomanjkljivosti vozila oz. površin, ki niso bile vidne pred čiščenjem. Debeli nanosi plesni in druge umazanije lahko prikrivajo druge težave kot so razpoke, oljni madeži ali madeži od rje, gniloba lesa, luščenje ali odstopanje barve ter druge pomanjkljivosti ali nepravilnosti. V nekaterih primerih odstranitev madeža morda ni mogoča ali praktična, in lahko bo potrebna zamenjava površine ali postopek barvanja.
 • Prisotnost/sočasna uporaba vode ali zraka in visokega tlaka, ki je povezana s pranjem pod visokim pritiskom ali izpihovanja površin, predstavlja določena tveganja, ki lahko povzročijo trajne poškodbe na vozilu, ki je v procesu storitev avtokozmetike, pa tudi na drugih osebnih lastninah v, pod, na ali okoli splošnega območja vozila, ki je v procesu storitev avtokozmetike.
 • V kolikor je čiščenje motornega predela vključeno v naročen paket ali pa doplačano kot dodatna opcija, bo Do Avta skrbno očistil motorni prostor z uporabo visokotlačnega vodnega čistilnika in kemikalij, nato pa posušil s stisnjenim zrakom ter s posebno pazljivostjo rokoval z gumijastimi cevmi in plastičnimi deli v motorju. Seznanjeni ste, da lahko v nekaterih omejenih primerih čiščenje motornega predela privede do določenih mehanskih težav, povezanih z delovanjem avtomobila, kot so slaba zmogljivost oz. sklicevanje na razne »težave z motorjem«. Lastnik v celoti priznava in se strinja, da prevzema vsa tveganja za vse morebitne težave z motorjem, povezane s čiščenjem motornega predela, in se strinja, da je za to v celoti odgovoren ter se odreka vsem zahtevkom proti Do Avta v zvezi z detajliranjem motornega prostora. Prav tako se stranka strinja, da bo Do Avta razbremenila vseh morebitnih zahtev in odgovornosti, bodisi znanih ali neznanih, predvidenih ali nepredvidenih, ki se nanašajo na kakršenkoli način na detajliranje motornega prostora.
 • Vremenski pogoji so neobvladljiv dejavnik pri opravljenih storitvah avtokozmetike. Do Avta si pridržuje pravico do spremembe opravljene storitve, zavrnitve ali prestavitve storitev, če bi vremenski pogoji lahko vplivali na kakovost storitve in/ali poškodovali premoženje. Takšni pogoji lahko vključujejo ekstremne temperature, močne vetrove, padavine, močno grmenje ipd.
 • Stranka je zakoniti in/ali registrirani lastnik vozila, ki je deležno storitve, in daje soglasje, da se dogovorjene storitve opravijo na temu vozilu.
 • Podjetje Do Avta ne bo v nobenem primeru odgovorno za osebne predmete in druge stvari puščene v vozilih, ki niso povezane s samim vozilom in njegovo funkcionalnostjo.
 • Stranka razume in sprejema vse te določbe in vse rizike ter odstopa in razrešuje Do Avta vseh morebitnih terjatev in/ali obdolžitev.
 • Stranka se strinja, da bo v celoti razbremenila Do Avta, njegove lastnike, agente in zaposlene pred vsemi terjatvami, zahtevami, tožbami, škodami, odgovornostmi, izgubami, poravnavami, sodnimi odločbami, stroški in izdatki (vključno s stroški odvetniškega zastopanja in stroški sodišča) itd., ki izhajajo iz ali v zvezi s storitvami izvedenimi po tem sporazumu, ne glede na to, ali so bili v delu ali celoti posledica malomarnosti Do Avta, njegovih lastnikov, agentov, zaposlenih ali višje sile. Vsekakor pa si Do Avta prizadeva za sporazumno razrešitev morebitnih nastalih situacij in prevzema odgovornost v primeru nastale škode kot posledica malomarnosti Do Avta med izvedbo storitev avtokozmetike, pri čemer je Do Avta odgovoren za rešitev in popravilo morebitne nastale škode.

Izguba ali poškodbe osebnih predmetov

Do Avta ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo osebnih predmetov in/ali drugih stvari, ki so ostale v vozilu stranke med izvajanjem storitev avtokozmetike in niso povezane s samim vozilom in njegovo funkcionalnostjo. To vključuje, vendar ni omejeno na denarnico, dokumente, nakit, elektronske naprave in druge osebne predmete. Stranka je v celoti odgovorna za odstranitev vseh teh predmetov pred začetkom izvedbe storitev in mora zagotoviti, da je vozilo prazno in brez vsebnosti nepotrebnih predmetov.

Obvestila o posebnih okoliščinah

Do Avta si v največji meri prizadeva za izvajanje kakovostnih storitev avtokozmetike. Kljub temu se strinjate, da je vaša odgovornost, da nas obvestite o morebitnih posebnih zahtevah ali okoliščinah, ki bi lahko vplivale na naše storitve. To vključuje informacije o morebitnih alergijah na določene čistilne izdelke, izvedena popravila na vozilu, predelave in dodelave na vozilu ali druge zahteve, ki jih je potrebno upoštevati med izvedbo dogovorjenih storitev.

Zavarovanje drugih škod

Stranka razume in se v celoti strinja, da podjetje Do Avta ni odgovorno za škodo, ki bi jo lahko povzročila tretja oseba med izvajanjem storitev avtokozmetike ali v času dokler je vozilo na lokaciji podjetja oz. drugem dogovorjenem območju, kjer se izvajajo storitve avtokozmetike. Podjetje Do Avta ne nosi nobene odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročila tretja oseba ali druga vozila v okolici. Do Avta pa si v največji meri prizadeva zaščititi interese lastnika vozila oz. naročnika storitev avtokozmetike, ter bo v najboljši moči prispeval k uspešni rešitvi nastale situacije.

Prenehanje odgovornosti

Do Avta si pridržuje pravico do prenehanja izvajanja storitev avtokozmetike kadarkoli iz razlogov, kot so varnostni pogoji, zloraba storitev ali neplačilo. Stranka se v celoti strinja, da podjetje Do Avta v tem primeru ni odgovorno za kakršne koli posledice prenehanja izvedbe storitev.

ODSTOP OD POGODBE

Stranka ima pravico do preklica rezervacije, vendar mora o morebitnem preklicu obvestiti Do Avta najmanj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V primeru preklica, ki ni predhodno ustrezno urejen, si Do Avta pridržuje pravico zaračunati stroške preklica v višini 50% stroška dogovorjenih storitev.

Odstop od sklenjene pogodbe po začetku izvedbe storitev ni možen, stranka pa mora po opravljenem obsegu storitev in/ali pred prevzemom vozila izvesti vsa potrebna plačila.

KOMUNIKACIJA

Do Avta bo v času sodelovanja s stranko stopil v kontakt preko telefonske številke in/ali elektronske pošte, katero mu predhodno sporoči stranka.
Po zaključku sodelovanja lahko Do Avta stranko občasno kontaktira z nameni povezanimi z izboljšanjem kakovosti storitev, dodatno ponudbo, novostmi in drugo.

V kolikor stranka ne želi, da Do Avta po končanem sodelovanju uporablja elektronsko pošto ali telefonsko številko v zgoraj navedene namene, mora Do Avta v pisni obliki na elektronsko pošto info@doavta.si poslati prošnjo o preklicu komunikacije ter navesti vrsto kontakta katerega želi, da Do Avta izbriše.

Do Avta bo dosledno spoštoval želje strank, ki po končanem sodelovanju ne želijo več biti kontaktirane s strani Do Avta.

KONTAKT

Za vsa vprašanja in dodatne informacije glede vozniške akademije, individualnih dogodkov, najema vozil na dirkališču ali teh splošnih pogojev, nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte info@doavta.si ali telefonske številke 068 636 403.

Prav tako smo na voljo osebno na našem naslovu – Do Avta d.o.o., Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.
Z veseljem se vam posvetimo in odgovorimo na vsa vaša vprašanja.

PRITOŽBE IN SPORI

Do Avta skladno z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov izpolnjuje svojo obveznost zagotavljanja učinkovitega sistema za obravnavo pritožb. V primeru težav lahko kupec vzpostavi stik s podjetjem Do Avta preko elektronske pošte info@doavta.si ali telefonske številke 068 636 403.

Zavedamo se, da so potrošniški spori značilni po nesorazmernosti med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh za sporazumno reševanje morebitnih sporov.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA STORITVE AVTOKOZMETIKA

Te splošni pogoji poslovanja storitve avtokozmetika so lahko predmet sprememb in posodobitev. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani, zato vas naprošamo, da jo redno preverjate.

Zagotavljanje vašega zadovoljstva pri uporabi naših storitev avtokozmetike je za nas izredno pomemben in v našem največjem interesu je, da za to vedno poskrbimo v največji možni meri.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in uporabo naših storitev.

KONČNE DOLOČBE

Splošno

S sklepanjem rezervacij in uporabo naših storitev avtokozmetike soglašate, da ste prebrali, razumeli in se v celoti strinjate s temi splošnimi pogoji.

V kolikor imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke, vas prosimo da nas kontaktirate pred potrditvijo rezervacije na elektronsko pošto info@doavta.si ali telefonsko številko 068 636 403.

Te splošni pogoji so podvrženi zakonom Republike Slovenije in vsi morebitni spori se bodo reševali na pristojnem sodišču v Ljubljani. Če pristojno sodišče določi, da je kateri koli del teh splošnih pogojev neizvršljiv, ostanejo vse druge določbe teh splošnih pogojev v polni veljavi in učinku.

Datum uveljavitve

Ta pregledan dokument politike zasebnosti je uveljavljen in uporabljen od 29.11.2023 dalje.

Imate vprašanjE?

Pokličite nas

070 659 101

Pišite nam

info@doavta.si

obiščite nas

Ob železnici 16, 1000 Ljubljana